no-img
درسی فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت
zip
شهریور ۲۶, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت


پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت با موضوعات ذیل

توضیحات:

1-عنوان پیشنهاد

روش های ارتقای سطح بهداشت فردی دانش آموزان

2- عنوان پیشنهاد :

ترغیب دانش آموزان به خوردن قرص آهن

شرح مختصر:

چكيده:

آهن اساسی ترین ماده مغذی اولیه برای ساختن گلبولهای قرمز خون می باشد و اگر این ماده مغذی به مقدار کافی در دسترس بدن نباشد با ادامه کمبود و تخلیه ذخائر بدن, کم خونی فقر آهن بروز می کند. کمبود آهن و کمخونی ناشی از آن در واقع شایع ترین مشکلات تغذیه ای در جهان است و بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان دچار کمبود آهن و کم خونی هستند. بر اساس بررسي كشوري شيوع كم خوني فقر آهن در زنان 49-15ساله، بيشترين ميزان شيوع كمبود آهن در دختران 19-15ساله(39درصد)گزارش شده است.

مقدمه:

آهن اساسی ترین ماده مغذی اولیه برای ساختن گلبولهای قرمز خون می باشد و اگر این ماده مغذی به مقدار کافی در دسترس بدن نباشد با ادامه کمبود و تخلیه ذخائر بدن, کم خونی فقر آهن بروز می کند. کمبود آهن و کمخونی ناشی از آن در واقع شایع ترین مشکلات تغذیه ای در جهان است و بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان دچار کمبود آهن و کم خونی هستند. بر اساس بررسي كشوري  بيشترين ميزان شيوع كمبود آهن در دختران 19-15ساله(39درصد)گزارش شده است.آگاهی از منابع غذایی آهن و اهمیت مصرف مکملهای تغذیه ای بخصوص در افراد آسیب پذیر و عمل به آنها در پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن بسیار ضروری است.

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

ارزیابی از وضع موجود

تجزيه وتحليل

بيان مسئله

هدف کلی

ارزيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار آن

پيشنهادات

منابع و مآخذ

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید