no-img
درسی فایل

دانلود فایل کارنامه نماز(ویژه مجریان طرح عملی نماز) رایــــــــــگان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود فایل کارنامه نماز(ویژه مجریان طرح عملی نماز) رایــــــــــگان
zip
شهریور ۳, ۱۳۹۵
0 تومان
رایگان – خرید

دانلود فایل کارنامه نماز(ویژه مجریان طرح عملی نماز) رایــــــــــگان


دانلود فایل کارنامه نماز(ویژه مجریان طرح عملی نماز)
هدف از صدور کارنامه نماز ، ضرورت اطلاع دانش آموزان و اولیاء آنان ازمیزان فراگیری آموزه های نماز باهادف تثبیت
آموخته ها و رفع نقایص و همراهی آنان برای ارتقای توان یادگیری فرزندان و تشویق وترغیب دانش آموزان می باشد.
نكات مهم:
-1 این کارنامه به استناد شیوه نامه وزارت و بر مبنای محتوای آموزشی نماز پایه های اول تا ششم ابتدایی تهیه شده است ؛ یادآور
می گردد محتوای آموزشی مذکور در شیوه نامه آموزش نماز ابتدایی مندرج می باشد.
شیوه ارزیابی در این کارنامه توصیفی است بنابراین از درج نمره خودداری گردد .

 • کارنامه نماز صرفا برای اطلاع اولیای دانش آموزان از میزان یادگیری فرزندان و کمك به تكمیل آموخته های آنان می باشد
  مسئولیت مهم و نورانی آموزش نماز به دانش آموزان بر عهده آموزگار محترم هر پایه می باشد که شایسته است در فرصت –
  های مناسب نسبت به این امر اقدام نمایند و در پایان هر نیمسال آموخته های دانش آموزان را موردسنجش و ارزیابی قرار دهد.
  مدیران محترم مدارس با همكاری آموزگاران عزیز در پایان هر نیمسال نسبت به صدور دو نسخه کارنامه نماز برای هر دانش –
  آموز )به تفكیك پایه تحصیلی( اقدام و یك نسخه تحویل دانش آموز و یك نسخه آن را به مدت یكسال در پرونده تحصیلی دانش
  آموزان نگهداری نمایند تا برای پیگیری آموزش های بعدی از آن استفاده گردد. .
  آموزگار اگر مبحثی را در نیمسال اول از دانش آموز ارزیابی نمود ولی دانش آموزی نتوانست امتیاز عالی یا خوب را کسب کند –
  می تواند در نیمسال بعد دوباره از آن مبحث آزمون به عمل آورده و امتیاز گذاری مجدد نماید .
  آموزگاران، مدیران و مجریان مجرب می توانند نظرات خود رادر اجرای بهتر این طرح به اداره کل ارسال نمایند –

توجه نمایید این فایل رایگان جهت استفاده همکاران کانال درسی می باشد

اگر ایمیل ندارید از ایمیل سایت استفاده کنید    salanefile@yahoo.com

رایگان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید