no-img
درسی فایل

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مشارکت


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مشارکت
zip
بهمن ۹, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مشارکت


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی

مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

به صورت کامل و آماده جهت استفاده

دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

این نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل  در کلاس قابلیت اجرایی دارد و در ۲۸ صفحه گرد آوری شده است. ازاهمیت طرح کرامت مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

نمونه طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت از بخش های زیر تشکیل شده است:

آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

داستان های جذاب درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مشارکت

2000 تومان – خرید

 adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید