no-img
درسی فایل

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مسئولیت پذیری


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مسئولیت پذیری
zip
بهمن ۹, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان مسئولیت پذیری


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی

مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

به صورت کامل و آماده جهت استفاده

دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

این طرح کرامت سوم ابتدایی با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل در کلاس قابلیت اجرایی دارد و در ۲۶ صفحه گرد آوری شده است. از اهمیت طرح کرامت مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت سوم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری از بخش های زیر تشکیل شده است:

آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

داستان های جذاب درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار مسئولیت پذیری

2000 تومان – خرید

 adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید