no-img
درسی فایل

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان امانتداری


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان امانتداری
zip
بهمن ۹, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طرح کرامت پایه سوم دبستان امانتداری


دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی

مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

به صورت کامل و آماده جهت استفاده

دانلود طرح کرامت برای پایه سوم ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل در کلاس قابلیت اجرایی دارد و در ۲۶ صفحه گرد آوری شده است. از اهمیت طرح کرامت مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداریاز بخش های زیر تشکیل شده است:

آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

داستان های جذاب درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید