no-img
درسی فایل

دانلود طرح کرامت پایه دوم دبستان ادب و تواضع


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح کرامت پایه دوم دبستان ادب و تواضع
zip
بهمن ۹, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طرح کرامت پایه دوم دبستان ادب و تواضع


تصاویر طرح کرامت روابط بین فردی ادب و تواضع, داستان طرح کرامت روابط بین فردی پایه دوم دبستان, دانلود طرح کرامت, دانلود طرح کرامت برای پایه دوم ابتدایی, دانلود طرح کرامت دانش آموزان, دانلود طرح کرامت دوم ابتدایی, دانلود طرح کرامت دوم دبستان ادب و تواضع, دانلود طرح کرامت روابط بین فردی از واحد کار حسن ظن, دانلود طرح کرامت پایه دوم, سایت درسی فایل, طرح کرامت, طرح کرامت روابط بین فردی واحدکار ادب و تواضع, طرح کرامت معلم پایه دوم, طرح کرامت پایه دوم, طرح کرامت پایه دوم ادب تواضع, طرح کرامتحذف شرط: طرح کرامت روابط بین فردی واحدکار ادب و تواضع طرح کرامت روابط بین فردی ادب و تواضع, مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع, موضوعات طرح کرامت پایه دوم ادب و تواضع, نمونه طرح کرامت ادب و تواضع, نمونه طرح کرامت دوم دبستان واحد کار ادب و تواضع

دانلود طرح کرامت برای پایه دوم ابتدایی

مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع

به صورت کامل و آماده جهت استفاده

دانلود طرح کرامت برای پایه دوم ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحدکار ادب و تواضع

این طرح کرامت با موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که توسط سایت درسی فایل در کلاس قابلیت اجرایی دارد و در ۲۴ صفحه گرد آوری شده است. از اهمیت طرح کرامت مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضعمی توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضعاز بخش های زیر تشکیل شده است:

آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع

سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع

داستان های جذاب درباره موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع

صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع

اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع

مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع

نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت روابط بین فردی واحد کار ادب و تواضع

2000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید