no-img
درسی فایل

دانلود طرح درس روزانه پنجم مفهوم حجم


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح درس روزانه پنجم مفهوم حجم
zip
فروردین ۳۰, ۱۳۹۵
1000 تومان
1000 تومان – خرید

دانلود طرح درس روزانه پنجم مفهوم حجم


دانلود طرح درس روزانه پنجم مفهوم حجم

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 4 صفحه

قسمتی از فایل

عنوان:مفهوم حجم(صفحه ی93) زمان تدریس:35دقیقه
کتاب:ریاضی روش تدریس:یادآر و یادسپار
مقطع و پایه:پنجم ابتدائی تعداد فراگیران:25نفر
هدف نویسی:
هدف کلی:آشنایی با مفهوم حجم
هدف جزئی:
1)دانش آموز باید مفهوم حجم را بداند.
اهداف رفتاری:
a) دانستن مفهوم حجم(دانش)
b) بادقت و حوصله به حرف های معلم توجه کند.(نگرش)
c) کسب مهارت در دست گرفتن پارچ.(مهارت)
2)چند نوع مایع که حجم دارد را نام ببرد
اهداف رفتاری:
a) نام بردن چند نوع مایع.(دانش)
b) در کار گروهی شرکت کند.(نگرش)
c) حجم پارچ را با لیوان اندازه بگیرد.(مهارت)

فعالیت قبل از شروع تدریس:
رفتار ورودی:با روی گشاده وارد شدن،سلام و احوالپرسی،حضور و غیاب،پرسیدن علت غیبت غائبین جلسه قبل و قرائت سوره ی حمد.
وسایل کمک آموزشی:کتاب درسی،تخته و گچ،یک پارچ آب،لیوان،یک نوار کاغذی رنگ روشن،نخ،یک قطعه سنگ و یک مکعب.
نحوه ی گروه بندی:بدین صورت که روی5 مقوا نام گروه ها را مینویسیم و به میزها می چسبانیم و دانش آموزان به ترتیب میروند و روی میزی که دوست دارند در آن گروه باشند می نشییند.
گام اول:ایجاد انگیزه:
معلم وسایل کمک آموزشی(پارچ آب،سنگ و…) و پوستری که مربوط به درس حجم است،را در دست راست میگیرد و وارد کلاس میشود.
گام دوم:آگاه ساختن یادگیرنده از هدف:
بچه ها امروز می خواهیم با کمک شماها و این قطعه سنگ و لیوان آب یک درس جدید یاد بگیریم.به همین راحتی.همتون موافقید؟
گام سوم:تحریک یادآوری پیش نیازهای مربوطه:
بچه ها درس جلسه قبل رو یادتون میاد؟یادتونه با مقوا مکعب های قشنگی درست کرده بودید؟ حالا می خوایم بدونیم توی اون مکعب هایی که درست کرده بودید چندتا مکعب کوچیک جا میشه.
گام چهارم:ارائه ی محرک:
بچه ها همونطور که با دوستاتون گروهی نشستید حواساتونو جمع کنید چون قراره درس جدید به کمک شما ارائه بشه.
از بچه ها می خواهیم با مقواهایی که آورده اند مکعب درست کنند.
مرحله مجسم:
لیوان را روی میز می گذاریم و نوار کاغذی که قبلا آماده گذاشته بودیم را می چسبانیم و یکی از دانش آموزان گروه اول را صدا میزنیم و میخواهیم که در لیوان آب بریزد و جای آب را علامت بزند.
بعد یک نفر از گروه دوم را صدا میزنیم و میخواهیم قطعه سنگ را داخل آب بیاندازد و سطح جدید آب را علامت بزند.
بعد یک نفر از گروه سوم را صدا میزنیم و از او می خواهیم مکعب را داخل آب بیاندازد و سطح جدید آب را علامت بزند.
از گروه چهارم و پنجم می خواهیم مشاهدات خود را یادداشت کنند و نتایج را به کلاس گزارش دهند.
مرحله نیمه مجسم:
پوستر را به تخته کلاس می چسبانیم و از گروه ها می خواهیم مرحله به مرحله را به ترتیب تشریح کنند،یادداشت کنند و به کلاس گزارش دهند.
گام پنجم:تدارک راهنمائی یادگیری:
بچه ها همونطور که تو یادداشت هاتونم اشاره کردید متوجه شدیم که مقدار آب بالا آمده در لحظه ای که سنگ و مکعب را داخل آب انداختیم بیشتر از لحظه ای بود که فقط سنگ را داخل آب انداختیم.یعنی حجم جسم مکعبی و سنگی بیشتر از حجم جسم سنگی است.
گام ششم:فراخوان عملکرد:
حالا به تعداد گروه ها لیوان یک بار مصرف می دهیم و از آنها میخواهیم خودشان آزمایش را انجام بدهند و حجم جسمی را که انتخاب کرده اند را پیداکنند.
گام هفتم:تدارک بازخورد:
در حین تدریس از بچه ها می پرسیم که آیا متوجه شدید؟معلم بر گروه ها نظارت می کند وهرجا را که متوجه نشده بودند دوباره راهنمایی می کند. در واقع نوعی بازخورد از آزمایش هایشان می گیرد.
گام هشتم:ارزیابی عملکرد:
بچه ها همه جارو متوجه شدید؟کسی ایرادی از این قسمت ها نداره؟ در پایان درس از هرگروه یک نفر را انتخاب میکنیم و میخواهیم در مورد مفهوم حجم توضیح بدهند و مثال ذکر کنند.
گام نهم:یادآوری و انتقال:
درس رامرور می کنیم و برای جلسه بعد از آنها می خواهیم حجم یکی از وسایلی که در منزل دارند را اندازه بگیرند و با خود به کلاس بیاورند.

 

1000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید