no-img
درسی فایل

دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی
zip
آذر ۱۹, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی


دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل دو صفحه

شرح مختصر فایل

مشخصات کلی نام درس:
تربیت بدنی نام دبیر :
مدت اجرا :
90 دقیقه موضوع:
آموزشی پنجه ی والیبال
اهداف کلی آموزش پنجه¬ی والیبال

شناختی
توضیح در مورد رشته¬ی والیبال (نشان دادن مهارت پنجه و استفاده از این مهارت در موقعیتهای مختلف و محاسن)
روانی – حرکتی نشان دادن مهارت پنجه
عاطفی علاقمند نمودن دانش آموزان به یادگیری این مهارت با توجه به محاسن آن در ایجاد روحیه¬ی همکاری با سایر بازیکنان.
زمان
آمادگی سازمانی
حضور و غیاب- تعویض لباس- بازدید از فضای آموزشی (حیاط مدرسه) و اطمینان پیدا کردن از ایمن بودن امکانات وسایل مورد استفاده
آماده سازی (گرم کردن) عمومی
شامل (راه رفتن- دویدن نرم- کشش- گرم کردن تمامی مفاصل و عضلات بدن به ویژه عضلات بزرگ)
تخصصی
شامل (گرم کردن عضلات کمربند شانه و پاها)
مراحل اجرا مرور مطالب قبلی
در این مرحله با توجه به اینکه دانش آموزان گرم کرده اند بسیار سریع به مطالب قبلی که در ارتباط با آشنایی با توپ و مناطق 6 گانه زمین والیبال بوده اشاره می شود.
آموزش مهارت
شکل مهارت را نشان می دهیم* ایستادن پاها به اندازه¬ی عرض شانه بازو یک پا به اندازه¬ی نصف طول کفش جلوتر قرار می¬گیرد. زانوها کمی خم می¬شود. دستها ابتدا به صورت آزاد در حالی که از آرنج خم شده در کنار بدن قرار دارد* حالت انگشتان دستها شصت در زیر و بقیه¬ی انگشتان به حالت راحت در مقابل یکدیگر و با فاصله¬ی تقریبی قطر یک توپ والیبال قرار دارند به شکلی که انگشتان شصت و سبابه¬ی دو دست یک مثلث را می سازند. ارسال توپ از مقابل پیشانی با بند اول و دوم انگشتان دست و استفاده از مچ دست و باز شدن زاویه¬ی آرنج به صورت قوس.

تمرین بازی
هر دو نفر در مقابل یکدیگر قرار گرفته و آموزش مهارت پاس پنجه را انجام می دهند. با نظارت دبیر مربوطه این تمرین می¬تواند در مرحله¬ی پیشرفت به صورت نشسته، روی شکم خوابیده، پاس پشت نیز انجام گیرد با توجه به سطح کلاس.

2000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید