no-img
درسی فایل

دانلود طرح درس آشنایی با حواس پنجگانه


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح درس آشنایی با حواس پنجگانه
zip
مهر ۴, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طرح درس آشنایی با حواس پنجگانه


دانلود طرح درس آشنایی با حواس پنجگانه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 2صفحه

قسمتی ازفایل

تقویت حواس پنجگانه کودکان
– پی بردن به اهمیت هریک از حواس خود برای (دیدن – شنیدن – بوییدن – مزه کردن و لمس کردن)
– مراقبت کردن از اعضای حسی خود بارعایت کردن نکته های ایمنی
اهداف جزئی
دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند
1-باید بتوانند صداهای معمولی مختلف در محیط را از هم تمییز دهند
2-باید بتوانند با شنیدن یک صدا ، به آسانی مسیر صدا را مشخص کنند
3- باید بتوانند صداها را برحسب بلندی و آهستگی و به ترتیب بیان کنند
4- باید بتوانند صدای اول کلمات را شناسایی کنند و کلمات دیگری با همان صدا بیان کنند
5-باید بتوانند صدای حیوانات ، پرندگان ، اشیای مختلف را با هم مقایسه کرده و از هم تشخیص دهند
6-باید بتوانند صدای اول و آخر (هم آغاز و هم پایان ) کلمات بیان شده را شناسایی کنند و کلمات دیگری مانند آن بسازند
7-باید بتوانند از میان یک مجموعه تصویر یا اشیاء آشنا تصویرها یا اشیاء مشابه به یکدیگر را تشخیص دهند
8-باید به اهمیت حس بینایی برای دیدن پی ببرند و نکات ایمنی برای محافظت و مراقبت از چشمان خود را در یابند
9-باید بتوانند تفاوت میان دو شی ء تصویر را به کمک بینایی شناسایی کنند
10-باید بتوانند تصویرهای مربوط به یک مجموعه را پشت سر هم قرار دهند (تقویت حافظه بینایی)
11-باید بتوانند اشیاء ، مواد ، رنگها و اشکال را به کمک بینایی دسته بندی کنند
12-کودکان باید بتوانند سطوح مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند و احساس خود را با کلماتی مثل زبرتر ، نرمتر صافتر ، سخت تر گزارش دهند
13-باید بتوانند اشیاء و مواد را بر اساس خصوصیات ظاهری و لمس کردن آنها طبقه کنند

14باید به اهمیت محافظت از پوست دستها و دوری از خطرات مانند دست نزدن به آتش ، فرو نبردن دستها درمواد کثیف و اهمیت استفاده از دستها برای انجام کارهای صحیح و خوب ( مانند استفاده از دستها برای کمک به دیگران – دادن غذا به حیوانات وپرندگان ،پول انداختن در صندوق خیرات ، خوردن غذا و ……………. ) پی ببرند.
باید بتوانند زبان را به عنوان عضو حس چشایی بشناسند و به اهمیت آن پی ببرند
15-باید بتوانند مزه های شیرین ، ترش ، شور را تشخیص دهند
16-باید بتوانند مواد مختلف را از طریق چشایی تمیز داده نام ببرند و طبقه بندی کنند.
17-به اهمیت زبان به غیر از خوردن ،یعنی کمک به حرف زدن پی ببرند و بداننداز چه راه هایی می توانند از زبان خود محافظت کنند.
18-باید بتوانند بو های آشنا را در محیط نام ببرند و اشیاء مختلف را از نظر بو شناسایی کنند
19-باید بدانند که بینی علاوه بر حس بویایی به تنفس نیز کمک می کند ، بهداشت بینی را رعایت کنند و خطرات و ناراحتیهای استفاده نا مناسب از بینی را بدانند

2000 تومان – خریدadsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید