no-img
درسی فایل

دانلود طرح درس آشنایی با حواس پنجگانه


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح درس آشنایی با حواس پنجگانه
امتیاز 4.00 ( 1 رای )دانلود طرح درس آشنایی با حواس پنجگانه">
zip
مهر ۴, ۱۳۹۵
2000 تومان
2000 تومان – خرید

دانلود طرح درس آشنایی با حواس پنجگانه


دانلود طرح درس آشنایی با حواس پنجگانه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 2صفحه

قسمتی ازفایل

تقویت حواس پنجگانه کودکان
– پی بردن به اهمیت هریک از حواس خود برای (دیدن – شنیدن – بوییدن – مزه کردن و لمس کردن)
– مراقبت کردن از اعضای حسی خود بارعایت کردن نکته های ایمنی
اهداف جزئی
دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند
1-باید بتوانند صداهای معمولی مختلف در محیط را از هم تمییز دهند
2-باید بتوانند با شنیدن یک صدا ، به آسانی مسیر صدا را مشخص کنند
3- باید بتوانند صداها را برحسب بلندی و آهستگی و به ترتیب بیان کنند
4- باید بتوانند صدای اول کلمات را شناسایی کنند و کلمات دیگری با همان صدا بیان کنند
5-باید بتوانند صدای حیوانات ، پرندگان ، اشیای مختلف را با هم مقایسه کرده و از هم تشخیص دهند
6-باید بتوانند صدای اول و آخر (هم آغاز و هم پایان ) کلمات بیان شده را شناسایی کنند و کلمات دیگری مانند آن بسازند
7-باید بتوانند از میان یک مجموعه تصویر یا اشیاء آشنا تصویرها یا اشیاء مشابه به یکدیگر را تشخیص دهند
8-باید به اهمیت حس بینایی برای دیدن پی ببرند و نکات ایمنی برای محافظت و مراقبت از چشمان خود را در یابند
9-باید بتوانند تفاوت میان دو شی ء تصویر را به کمک بینایی شناسایی کنند
10-باید بتوانند تصویرهای مربوط به یک مجموعه را پشت سر هم قرار دهند (تقویت حافظه بینایی)
11-باید بتوانند اشیاء ، مواد ، رنگها و اشکال را به کمک بینایی دسته بندی کنند
12-کودکان باید بتوانند سطوح مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند و احساس خود را با کلماتی مثل زبرتر ، نرمتر صافتر ، سخت تر گزارش دهند
13-باید بتوانند اشیاء و مواد را بر اساس خصوصیات ظاهری و لمس کردن آنها طبقه کنند

14باید به اهمیت محافظت از پوست دستها و دوری از خطرات مانند دست نزدن به آتش ، فرو نبردن دستها درمواد کثیف و اهمیت استفاده از دستها برای انجام کارهای صحیح و خوب ( مانند استفاده از دستها برای کمک به دیگران – دادن غذا به حیوانات وپرندگان ،پول انداختن در صندوق خیرات ، خوردن غذا و ……………. ) پی ببرند.
باید بتوانند زبان را به عنوان عضو حس چشایی بشناسند و به اهمیت آن پی ببرند
15-باید بتوانند مزه های شیرین ، ترش ، شور را تشخیص دهند
16-باید بتوانند مواد مختلف را از طریق چشایی تمیز داده نام ببرند و طبقه بندی کنند.
17-به اهمیت زبان به غیر از خوردن ،یعنی کمک به حرف زدن پی ببرند و بداننداز چه راه هایی می توانند از زبان خود محافظت کنند.
18-باید بتوانند بو های آشنا را در محیط نام ببرند و اشیاء مختلف را از نظر بو شناسایی کنند
19-باید بدانند که بینی علاوه بر حس بویایی به تنفس نیز کمک می کند ، بهداشت بینی را رعایت کنند و خطرات و ناراحتیهای استفاده نا مناسب از بینی را بدانند

2000 تومان – خریدadsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید