no-img
درسی فایل

دانلود طرح جابر با موضوع فرسایش خاک


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود طرح جابر با موضوع فرسایش خاک
zip
دی ۲, ۱۳۹۶
4000 تومان
4000 تومان – خرید

دانلود طرح جابر با موضوع فرسایش خاک


دانلود طرح جابر با موضوع فرسایش خاک

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل 13 صفحه

شرح مختصر فایل

طرح جابر بن حیان مورد فرسایش خاک دارای این تیتر هاست:

1)تیتر مربوط به طرح با طراحی زیبا و رنگی طرح جابرفرسایش خاک
2)مقدمه منظم طرح جابر فرسایش خاک
3)فرضیه سازی طرح جابر فرسایش خاک
4)شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات طرح جابرفرسایش خاک
5)مسئله و بیان ان در طرح جابرفرسایش خاک
6)سوالات تحقیق که در متن به آن جواب داده می شود
7)چندین صفحه توضیحات در باره موضوع و مسئله طرح
8)با طرح های رنگی زیبا و جذاب
9)نمودار طرح جابر فرسایش خاک
10)نتیجه گیری
11)تشکر و قدردانی از معلم و مدیر
12)منابع و ماخذ طرح جابرفرسایش خاک
13)کادر تهیه کنندگان
14)تصاویر مربوط به موضوع طرح
15)دفتر کارنما جهت ثبت رویداد ها

شرح مختصر فایل

مقدمه
خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است. در حال حاضر فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان محسوب می شود.
تعریف فرسایش خاک
1- از جا کنده شدن ذرات 2- انتقال ذرات از جایی به جای دیگر 3- جمع شدن ذرات در نقطه ای دیگر
فرسایش انتقال و حرکت خاک از نقطه ای به نقطه ی دیگر که باعث تخریب زمین و کاهش حاصلخیزی خاک می شود.
مواد تشکیل دهنده خاک
1- مواد سخت: مواد سخت ترکیبات معدنی تشکیل می دهند.
2- موجودات زنده در خاکها: تغییرات که در خاکها انجام می پذیرد و به وسیله ی موجودات زنده در خاکها انجام می گیرد. قبل از همه گیاهان ، باکتریها، قارچ ها ، کرم ها و بالاخره حلزون ها در این تغییرات شرکت دارند.
3- آب موجود در خاکها: آبی که در خاکها وجود دارد از آب باران ، آب نفوذی ، آب جذب شده و بالاخره آبهای زیرزمینی تشکیل شده است
عوامل فرسایش:
با وجودی که سنگها تشکیل دهنده پوسته ی زمین عموماً سخت و از موادی که محلکم به هم چسبیده اند تشکیل شده اند معذالک، حتی در سخت ترین کوه ها نیز می توان قطعات خرد شده و حتی خاک شده ای را ملاحظه کرد که بوسیله ی عمل فرسایش تولید شده اند. مجموعه عواملی که باعث فرسوده شده پوسته زمین می شوند عوامل فرسایش نام دارد.
فرسایش طی عوامل زیر انجام می گیرد:

الف-هوازدگی
ب-فرسایش بوسیله ی باد
ج-فرسایش بوسیله ی باران و آبهای هرز
د- فرسایش بوسیله ی رودخانه ها
هـ- فرسایش بوسیله ی یخچالهای طبیعی
و- فرسایش بوسیله ی دریاچه ها و دریاها
ز- فرسایش بوسیله ی آبهای زیرزمینی
ط- فرسایش به طریق لغزش زمین

4000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید