no-img
درسی فایل

دانلود درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی تدریس ایـ یـ ی ای


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی تدریس ایـ یـ ی ای
zip
دی ۱۷, ۱۳۹۶
3500 تومان
3500 تومان – خرید

دانلود درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی تدریس ایـ یـ ی ای


ایـ یـ ی ای, دانلود درس پژوهی اول دبستان, دانلود درس پژوهی ایـ یـ ی ای, دانلود درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی تدریس ایـ یـ ی ای, دانلود سناریویتدریس ایـ یـ ی ای, درس پژوهی ای وسط, درس پژوهی تکمیل شده در قالب ورد ایـ یـ ی ای, درس پژوهی رایگان ایـ یـ ی ای, درس پژوهی سال 1397 ایـ یـ ی ای, درس پژوهی فارسی اول, درس پژوهی فارسی اول دبستان ایـ یـ ی ای, درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی تدریس ایـ یـ ی ای, درسی فایل درس پژوهی, نمونه درس پژوهی, نمونه درس پژوهی اول ابتدایی, نمونه درس پژوهی اول ابتدایی ای اخر چسبان, نمونه درس پژوهی اول درس ای اول و وسط

دانلود درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی تدریس ایـ یـ ی ای

بافرمت ورد وقابل ویرایش

تعدادصفحات 29
شرح مختصر فایل

در آموزشگاه ما مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخص شد ودر پایان جلسه تصمیم گرفته شد که باتوجه به مباحث این کتاب آموزش درس حاضر به عنوان موضوع درس پژوهی انتخاب شود
ابتدادانش آموزان هدف انتخاب شدنداز اولیائ دانش آموزان رضایت نامه جهت حضور در اجرای طرح اخذ گردید سپس ضمن تقسیم کار ومشخص نمودن نقش اعضاد گروه درس پژوهی بارضایت کامل همکاران جهت ایفای نقش وقیلمبرداری به شرح زیر انتخاب شدند . با همکاری گروه 7نفره طرح درس اولیه باتوجه به سند تحول بنیادین تنظیم گردید .وسایل کمک آموزشی باهمکاری مدرس ودانش آموزان تهیه شد تاریخ بزگزاری تدریس اولیه مشخص وتدریس اولیه انجام شد.
بعداز انجام تدریس توسط مجری توسط ناظرین حاضر در کلاس تدریس ایشان مورد نقد وبرسی قرار گرفت اشکالات کار مشخص شد وبا بازبینی فیلم توسط مدرس محترم اشکالات کار مشخص شد. سپس وباهمکاری اعضاءگروه طرح درس دوم تهیه روشها وراهکارهای نوین انتخاب ومجددا تدریس در کلاس صورت گرفت.
که الحمد الله باتوجه به تدریس اولیه وتحقق اهداف مورد نظر نتایج بهتری بدست آمد که نتیجه ی آن را می توانستیم در نحوه ی پاسخگویی دانش آموزان وارزشیابی پایانی مشاهده نماییم .
آنچه در این مجموعه وجود دارد

چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ
دانلود درس پژوهی فارسی پایه اول ابتدایی تدریس ایـ یـ ی ای کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش از این جا اقدام کنید.

3500 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید