no-img
درسی فایل

دانلود درس پژوهی جمع و تفریق اعداد سه رقمی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهی جمع و تفریق اعداد سه رقمی
zip
دی ۴, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود درس پژوهی جمع و تفریق اعداد سه رقمی


دانلود درس پژوهی جمع و تفریق اعداد سه رقمی, دانلود درس پژوهی جمع و تفریق اعداد سه رقمی دوم ابتدایی, دانلود درس پژوهی جمع و تفریق اعداد سه رقمی کلاس دوم ابتدایی, دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم, دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم جمع و تفریق اعداد سه رقمی, دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان, درس پژوهی ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی پایه دوم دبستان, درس پژوهی آموزگار دوم دبستان, درس پژوهی آموزگار دوم بصورت ورد, درس پژوهی اموزگار دوم جمع و تفریق اعداد سه رقمی, درس پژوهی با فرمت ورد جمع و تفریق اعداد سه رقمی, درس پژوهی در مورد جمع و تفریق اعداد سه رقمی پایه دوم ابتدایی , درس پژوهی درباره جمع و تفریق اعداد سه رقمی, درس پژوهی درباره درس ریاضی ریاضی دوم ابتدایی, درس پژوهی راجع به جمع و تفریق اعداد سه رقمی, درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی, درس پژوهی مخصوص آموزگار دوم ابتدایی, درس پژوهی برای معلم کلاس دوم جمع و تفریق اعداد سه رقمی, درس پژوهی مقطع دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد سه رقمی, سناریوی تدریس دوم دبستان جمع و تفریق اعداد سه رقمی

درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی

درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

به صورت کامل و آماده

شرح مختصر فایل

معلم انتخاب شده برای اجرا،طرح درس مذکور را درکلاس خود تدریس می کندوبقیه ی معلمان گروه به مشاهده ی فعال و هدف دار در کلاس درس می پردازند .برای  مثال یکی ازفعالیت های آموزشی کلاس را بادستگاههای صوتی وتصویری ضبط می کندودیگر برفرایند آموزشی ویادگیری توجه ویژه  دارد ، یکی از معلمان مشاهده ی  خود را  بر تعامل  میان معلم و دانش آموز متمرکز می سازد، دیگری ارتباط میان خوددانش آموزان را زیر نظر می گیرد.یکی ازمعلمان رفتارآموزشی دانش آموزان  کم علاقه یاکند درمسائل ریاضی را مشاهده وگزارش می کند ودیگری مشاهده ی خود را بر رفتار آموزشی دانش آموزان  علاقه مند به مسائل  ریاضی و فعالیت آنها در گروه های کوچک یادگیری در  کلاس درس متمرکز می کند ]نکته مهم، تمرکز بر یادگیری دانش آموزان است. اهمیت ثبت مکالمات کلیدی و پیاده سازی آنها به روی کاغذ، یادگرفتن  معلمان است.

محتوای نمونه درس پژوهی کلاس دوم کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال به صورت کامل و آماده  به قرار زیر است :

عنوان درس پژوهی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

فصل اول

مقدمه درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

تعیین مساله و انتخاب موضوع  درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

جدید و علمی بودن مسئله درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

فصل دوم

تعیین راهکارها در راستای حل مسئله درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

بیان دلیل راهکار انتخابی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

توجه به تفاوت های فردی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

معنادار کردن یادگیری درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

روش های نوین تدریس درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

تعیین نقش و وظایف اعضا درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

استفاده از افراد پایه مختلف  در انتخاب اعضای تیم درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

برنامه تشکیل جلسات درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

طرح درس شماره یک درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم) درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

فصل سوم

ارائه طرح طرس درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

کیفیت اجرا درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

باز اندیشی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

فصل چهارم  

طرح درس اصلاح شده ۲ درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

فرایند درس پژوهی درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی  ) درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

فصل پنجم

اجرا وباز اندیشی ۲ درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

نتایج ویافته ها درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

بحث ونتیجه گیری درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

پیشنهادات درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

محدودیت ها درباره کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

منابع وماخذ

پیوست ها

3000 تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید