no-img
درسی فایل

دانلود درس پژوهي علوم سوم ابتدایی مهره داران


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهي علوم سوم ابتدایی مهره داران
zip
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود درس پژوهي علوم سوم ابتدایی مهره داران


دانلود درس پژوهي علوم سوم ابتدایی مهره داران

فرمت فایل word و قابل ویرایش 

تعداد صفحات 26 صفحه

قسمتی از مجموعه

طرح درس

نام درس: علوم                                     روش: تدریس اعضای تیم

پایه: سوم ابتدایی                                  موضوع درس: مهره‌داران

اهداف کلی: آشنایی دانش‌آموزان با مهره‌داران (ماهی‌ها و دوزیستان)

اهداف جزئی:

1-    آشنایی فراگیران با نوع پوشش ماهی‌ها و دوزیستان

2-    آشنایی فراگیران با نحوه تنفس ماهی‌ها و دوزیستان

3-    آشنایی فراگیران با طریقۀ تولیدمثل ماهی‌ها و دوزیستان

4-    آشنایی فراگیران با محل زندگی ماهی‌ها و دوزیستان

اهداف رفتاری:

1-    فراگیران باید بتوانند در خصوص ویژگی‌های ماهی‌ها توضیح دهند. (دانستنی)

2-    فراگیران باید بتوانند در خصوص ویژگی‌های دوزیستان توضیح دهند. (دانستنی)

3-    فراگیران باید بتوانند با دیدن مهره‌داران دوزیستان و ماهی‌ها را از میان آنها تشخیص دهند. (مهارتی)

4-    فراگیران باید نسبت به زندگی دوزیستان و ماهی‌ها از خود کنجکاوی نشان دهند. (نگرشی)

5-    فراگیران باید نسبت به شناخت دوزیستان و ماهی‌ها از خود علاقه نشان دهند. (نگرشی)

وسایل موردنیاز:

تصاویر و ماکتی از ماهی‌ها و دوزیستان- به همراه متن‌های از قبل آماده شده

ارزشیابی ورودی:

1-    جانوران مهره‌دار به چه جانورانی می‌گویند؟

2-    تفاوت جانوران مهره‌دار و بی‌مهره در چیست؟

3-    چند نوع جانور بی‌مهره نام ببرید؟

ایجاد انگیزه:

معلم با نصب تصاویری از ماهی‌ها و دوزیستان بر روی تابلو و نشان دادن یک نوع ماهی و قورباغه و طرح سوالاتی از آنها در فراگیران ایجاد انگیزه می‌کند.

 

3000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید