no-img
درسی فایل

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده
zip
اسفند ۱, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده

فرمت فایل word و قابل ویرایش 

تعداد صفحات 24صفحه

قسمتی از مجموعه

طرح درس

روش تدریس:                        

موضوع درس: زندگی خانواده

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با مفهوم خانواده

اهداف رفتاری: دانش آموز باید بتواند:

1-    وظیفه پدر را در خانواده بیان کنند.

2-    وظیفه مادر در خانواده بیان کنند.

3-    وظیفه فرزند در خانواده بیان کنند.

4-    اهمیت وجود نظم را در خانواده بیان کنند.

5-    اهمیت تربیت فرزند در خانواده اسلامی را بیان کنند.

نگرش ها :

1- نسبت به انجام فعالیت های گروه احساس مسئولیت کند.

2- نسبت به وظایف خودشان در خانواده و احترام به پدر و مادر احساس مسئولیت کنند.

ارزشیابی ورودی: با کارهایی که پدر و مادر و خودشان در خانه انجام می دهند را نام ببرید.

فعالیت های گروهی قابل اجرا:

1-    وظایف پدر و مادر و خودشان در خانواده را مشخص کنند.

2-    کارهایی که خانه انجام می شود را فهرست کنند.

3-    علت داشتن نظم را در خانواده بنویسند.

ارزشیابی پایانی : کنترل کارهای گروهی دانش آموزان

فعالیت های خارج از کلاس: یک شعر درباره خانواده تهیه کنند و در کلاس بخوانند.

یک نقاشی خانواده بی نظم را بکشند.

فهرستی از یک روز کارهایی که انجام می دهند تهیه کنند

3000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید