no-img
درسی فایل

دانلود برنامه عملیاتی تدبیر96-97


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود برنامه عملیاتی تدبیر96-97
امتیاز 3.50 ( 2 رای )دانلود برنامه عملیاتی تدبیر96-97">
zip
آذر ۱, ۱۳۹۶
6000 تومان
6000 تومان – خرید

دانلود برنامه عملیاتی تدبیر96-97


برنامه عملیاتی تدبیر سال96-97 بصورت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل 60 صفحه

طراحی شده در سه فصل مجزا

فصل اول مشخصات فیزیکی

فصل دوم فرم های تحلیل محیطی(فرم2)

فصل سوم تقویم اجرایی و بهبود فرایند ها

سرفصل ها و مصداق های جدول برنامه عملیاتی(مطابق با تغییرات 96-97

1-ملاک 2-فعالیت 3-شاخص 4-وضع موجود 5-وضع مورد انتظار 6-اقدامات اجرایی

7-زمان اجرا 8-میزان اعتبار 9-مسئول اجرا  (سرفصل های جداول)

چند نکته مهم در مورد اصل برنامه

1- از آنجا که یکی از ملاک های ارزیابی اولیه که توسط کارشناس بررسی کننده برنامه صورت میگیرد وجود تناسب بین نمرات خودارزیابی ، وضع موجود و هدف گذاری انجام شده در فعالیت ها می باشد لازم است بین نمره خود ارزیابی و وضعیت موجودِ توصیف شده در برنامه سالانه تناسب و همخوانی وجود داشته باشد.

2- همکاران محترم هنگام تدوین برنامه به این نکته توجه داشته باشند که در خود ارزیابی پایانی مدیریت مدرسه زمانی مجاز خواهد بود که به نمرات فعالیت ها در خود ارزیابی اولیه نمره اي را اضافه نماید که حتما می بایست اقدام یا اقداماتی را در قالب برنامه عملیاتی سـالانه ویـژه آن فعالیت(به جز امور جاری که راهنما مشخص شده و نیاز به برنامه ندارد) پیش بینی و انجام داده باشد ودرضعیت موجود فعالیت رشد و بهبود ایجاد شده باشد در غیر این صورت همان امتیاز خودارزیابی اولیه تکرار می شود.
چند نکته درباره جدول های برنامه

1- موارد درج شده در فرم زير، فرضي بوده بویژه اقدامات اجرایی برخی فعالیت ها متعدد است و به عنوان مثال آورده شده است وتعداد اقدامات با توجه به هدف گذاری انجام شده ،نیاز و امکان اجرا باید انتخاب شود. البته مدیر و تیم برنامه ریزی هر اقدامی که احساس کنند باعث تحقق برنامه و رشد و بهبود فعالیت شود می توانند پیش بینی کنند .

2- شاخص ها را می توانید تناسب با فعالیت كمي (نعداد ، درصد ، فراوانی و …)یا كيفی(حالت، چگونگي) طوری انتخاب کنید که تغییرا ت و رشد فعالیت را به خوبی نشان دهد .

3- شاخص های درج شده بنا به تشخیص تیم برنامه ریز متناسب با فعالیت قابلیت تغییر (کمی یا کیفی )دارد

4- قسمت های سبز رنگ جزو امور جاری مدرسه هستند ونیاز به تدوین برنامه ندارند و با توجه به اینکه تشخیص برعهده مدیر است صرفا جهت آشنایی و بهره برداری آورده شده است.برخی از فعالیت های جدول از قبیل :اجراي مراسم آغازين،حسن اجراي بخشنامه ها،صدور چك بر اساس مقررات، بوفه مدارس، وضعيت بهداشت و…جزو امور و فعاليت هايي كه به طور معمول و روزمره در چارچوب دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، قوانين و مقررات در مدرسه انجام ميشود ونیاز به تنظیم برنامه ندارند البته تشخيص اين موضوع كه كدام ملاك ها در فرم شماره 6 جزو امور جاری قرار مي گيرد توسط مدير مدرسه و با توجه به نيازهاي مدرسه در سال تحصيلي مورد نظر مشخص خواهد شد.

5- با توجه به اینکه فرایند برنامه ریزی و خلاقیت را مدیر در فرم 6تکمیل نمی کند وتوسط کارشناس بررسی کننده برنامه ارزش گذاری می شود در جدول آورده نشده است
ملاک هافعالیتها امتیازبراساس تغییرات واصلاحات راهنمای برنامه

محور آموزش ویادگیری:7ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز98
محورفوق برنامه وپرورشی:5ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز49
محورسلامت وتربیت بدنی:7ملاک_37فعالیت_سقف امتیاز56
محور مشارکت:3ملاک_9فعالیت_سقف امتیاز35
محور نظارت:1ملاک_3فعالیت_سقف امتیاز21
محور اداری مالی:2ملاک_11فعالیت_سقف امتیاز21
محور برنامه ریزی:2ملاک_6فعالیت_سقف امتیاز14
محور خلاقیت:1ملاک_4فعالیت _سقف امتیاز 7
محور برنامه ریزی توسط ارزیاب بیرونی ارزش گذاری می شود
تعداد ملاک ها28
تعداد فعالیتها :114
جمع امتیاز 301عداد ملاک ها از 36 به28 ملاک کاهش یافته است.
تعداد فعالیت ها از146 تا به114 کاهش یافته است

6000 تومان – خرید


adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید