no-img
درسی فایل

دانلود اقدام پژوهی مشاور مدرسه


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود اقدام پژوهی مشاور مدرسه
امتیاز 3.00 ( 1 رای )دانلود اقدام پژوهی مشاور مدرسه">
zip
دی ۱۹, ۱۳۹۵
2500 تومان
2500 تومان – خرید

دانلود اقدام پژوهی مشاور مدرسه


دانلود 4 نمونه فایل ورد اقدام پژوهی ویژه مشاوران مدارس که با دانلود این چهار نمونه با یک خرید صاحب یک پکیج ارزشمند اینترنتی شوید

موضوع اقدام پژوهی مشاور مدرسه چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزان  رابرطرف کنم؟

موضوع اقدام پژوهی مشاور مدرسه چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم.

موضوع اقدام پژوهی مشاور مدرسه چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟

موضوع اقدام پژوهی مشاور مدرسه چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

شیوه نگارش اقدام پژوهی ها

فهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه: 7
بیان مساله و توصیف وضع موجود: 8
گردآوری شواهد 1: 12
تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی: 12
ب. مشاهده : 13
ج. پرسش نامه: 14
پیشینه تحقیق: 14
اهداف تحقیق: 15
۲. نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان: 16
۳. کاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیتها : 16
۴. ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای انجام فعالیتهای درس ریاضی: 16
۵. استفاده از روش ایفای نقش توسط دانشآموزان: 17
۶. اطلاع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی دانشآموزان: 17
۷. انجام ارزشیابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین نقطهی آغاز تدریس: 17
تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه: 19
انتخاب واجرای راه حل: 19
توصیف وضع مطلوب(شواهد 2): 25
نتیجه گیری: 27
موانع ومشکلات احتمالی : 27
پیشنهادات: 28
منابع ومآخذ: 29

 adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید