no-img
درسی فایل

تحلیل محتوا با موضوع بررسی نهاد خانواده در متون آموزشی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

تحلیل محتوا با موضوع بررسی نهاد خانواده در متون آموزشی
zip
تیر ۱۷, ۱۳۹۷
2500 تومان
2500 تومان – خرید

تحلیل محتوا با موضوع بررسی نهاد خانواده در متون آموزشی


اگرچه محتوای درسی علوم اجتماعی به خودی خود به دلیل گسترش و پیشرفت فزاینده علم و دانش بشری، روز به روز جدیدتر و حجیم تر میشوند. ویژگیهای عصر کنونی ایجاب میکند تا برنامههای آموزشی علوم اجتماعی به نحوی ساماندهی گردند تا با بهرهگیری از آنها، همة تواناییهای شناختی و شخصیتی دانشآموزان رشد کرده و فراگیران با برخورداری از مزایای علوم و فناوری، توانمندی های لازم برای رویارویی با تحولات جدید را کسب نمایند، و فعالیتهای دانش آموزان را متناسب با هدفهای درس در مسیر صحیح پیش ببرند

تحلیل محتوا با موضوع بررسی نهاد خانواده در متون آموزشی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات فایل : 25 صفحه

چکیده

تحقیقی که تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی پایه نهم از فصل دهم با استفاده از روش کد گذاری انجام شده در سه مقوله ی متن،تصاویر و اشکال و سوالات وپرسش ها مورد ارزیابی و تفسیر انجام گرفته است.جامعه اماری تحقیق کتاب علوم اجتماعی پایه نهم بوده و حجم نمونه در حوزه ی متن بصورت انتخابیو در حوزه ی تصاویر و اشکال و در حیطه ی سوالات انتخاب شده،که از هر دو درس فصل می باشد و جملات نیز بر اساس این درس ها و تفسیر شده است. از نوع تحلیلی بوده و برای بررسی داده ها و اطلاعات از ارزشها به طریق کد گذاری بوده مانند: ،روش تحقیق انتخاب معقولات متن و تصاویر و پرسشها استفاده شده است نتایج کلی بدست امده نشان می دهد که این فصل از کتاب درسی دارای معایبی بود که از جمله آنها میتوان گفت که متن اشاره به مشکلات به روز خانواده مثل فضای مجازی نشده است و بیشتر مطالب به صورت حفظ ای بوده و فاقد حوزه های شناختی سطح بالا مانند به کار بستن ،تجزیه و تحلیل است و در واقع به هیچ وجه متن کتاب دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش دعوت نمی کند و به شیوه غیر فعال ارائه شده است که به نحوی از فراگیر میخواهید مطالب را تنها به گونه ای حفظ کند. وجود طرح مطالبی درباره پرورش مهارتها، وجود سؤالات و فعالیتهایی که دانشآموزان را در موقعیتهای مبهم و خلاقیت برانگیز قرار دهد در متن دیده نمیشود

 

2500 تومان – خرید

 برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
adsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید