no-img
درسی فایل

 اقدام پژوهي چگونه با روشهای نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم.


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

 اقدام پژوهي چگونه با روشهای نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم.
zip
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵
3000 تومان
3000 تومان – خرید

 اقدام پژوهي چگونه با روشهای نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم.


 اقدام پژوهي چگونه با روشهای نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم.

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 28صفحه

قسمتی از مجموعه

چکیده

دانش آموزان امروزی دنبال چيزهای نو هستند و همگي نياز به توجه دارند. وقتي به افکار، علايق، مهارت ها، مشکلات پنهان به عبارت ديگر بهداشت رواني دانش آموزی توجه نمي شود، انگيزه ی تفکر و يادگيری را از دست مي دهد. بنابراين با رعايت اصول اساسي بهداشت رواني، ايجاد جوی امن و به دور از هر گونه استرس، روش هاي تدريس، مديريت کلاس و نوع تکاليف ارائه شده، بايد طوری طراحي شوند که همگي از هر نوع شايستگي مورد توجه قرار گيرند.

پژوهش حاضر مربوط به تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدرسه حضرت رقیه روستای برفتان می باشد که با استفاده از روش های نوين تدريس: همياری، رويدادي، ساخت گرايي، ايجاد انگيزش و …می باشد .

فهرست مطالب

چکیده. 4

توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله: 5

گردآوري اطلاعات شواهد 1 :. 7

نظر خواهی کتبی:. 7

نظر خواهی شفاهی:. 8

مشاهده:. 8

انتخاب راه جديد موقتي. 10

شناسايي، توجه و استفاده از مهارت ها و علايق فردی دانش آموزان   10

ارزشيابي آغازين : 13

ارزشيابي پاياني : 14

آموزش مهارت های مطالعه و راهبردهای يادگيری : 17

پنجره ی آزاد کلاس. 18

اجراي طرح جديد و نظارت بر آن : 19

گردآوري اطلاعات (شواهد 2). 20

ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن.. 21

نتيجه گيري. 22

پيشنهاد ها. 22

منابع و مأخذ. 24adsads

دیدگاه ها


پاسخ دهید