no-img
درسی فایل

آموزش‌و شرایط ثبت نام جهشی‌ابتدایی


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

آموزش‌و شرایط ثبت نام جهشی‌ابتدایی
zip
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷
0 تومان
رایگان – خرید

آموزش‌و شرایط ثبت نام جهشی‌ابتدایی


جهش در ابتدایی

آموزش ثبت نام جهشي براي ابتدايي

۱-جهش در ابتدايي براي دانش آموزان زير است

دوم را با نتيجه خيلي خوب گذرانده مي خواهد سوم را جهش كند و به چهارم برود.
سوم را با نتيجه خيلي خوب گذرانده مي خواهد چهارم را جهش كند و به پنجم برود.
چهارم را با نتیجه خیلی خوب گذرانده میخواهد پنجم را جهش کندو به ششم برود

۲- اولياي دانش آموز بايد به صورت كتبي و با امضا در خواست بدهند.

۳- در سنجش براي جهش ثبت نام كنيد و منتظر جواب سنجش بمانيد.

هنگام مراجعه به اداره استثنایی
همراه داشتن کارنامه هاي قبولی سال جاري و سنوات قبل، تصویر شناسنامه، معرفی نامه عکس دار مهر شده توسط آموزشگاه و هزینه ي انجام تست الزامی است.

۴- در صورت تاييد سنجش در شهريور معلم هر پايه خاص جهش امتحان بگيرد.

۵- معلم به صورت مكتوب يك كارنامه سفيد شامل همه دروس را كه نمره خيلي خوب گرفته امضا كرده و به مدرسه تحويل دهد.

( اگر همه را خيلي خوب نگرفته باشد يعني امكان جهش را ندارد)

۶- اين كارنامه در پرونده بايگاني شود.

۷- اگر قبلا در دوره اي جهش داشته ديگر نمیتوانددر جهشي شركت كند.

۸- دانش آموز باید در تمام پایه های قبل از جهش در دو ترم خیلی خوب گرفته باشد.

با توجه به اينكه سناد هنوز امكان ثبت نام جهشي را براي سال جديد فراهم نكرده
ادامه آموزش در شهريور ماه گذاشته خواهد شدadsads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید