no-img

درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » Downloads
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری


 دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 25 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس: تدریس به روش نظرخواهی موضوع درس: زندگی شهری اهداف کلی: آشنایی با زندگی شهری اهداف جزئی : 1- آشنایی با شغل و پیشه شهرنشینان 2- آشنایی با وظایف مردم در قبال شهر 3- آشنایی با حفظ و پاکیزگی شهر اهداف رفتاری: 1-    شغل مردم شهرنشینی را نام ببرد. ( دانستنی ) 2-    چند نمونه از انواع مغازه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 5   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 25 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس:  مناظره ای موضوع : زندگی روستایی هدف کلی :  زندگی روستایی اهداف جزئی : آشنایی دانش آموزان با کار کشاورزی و باغداری آشنایی با کار دامپروری آشنایی با وظایف جهاد سازندگی رفتاری: 1- دانش آموز بتواند نحوه زندگی روستایی را شرح دهد. 2- دانش آموز بتواند شغل و پیشه روستائیان را توضیح دهند. 3- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 10   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 25 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس: پس ختام موضوع: مسجد هدف کلی :  آشنایی دانش اموزان با مفهوم زندگی اجتماعی و ریشه مبدا فرهنگ جامعه خود. اهداف رفتاری: 1-    مسجد را به عنوان یکی دیگر از محل های اجتماع مردم نام ببرد. 2-    مساجد بزرگ و مهم سرزمین های اسلامی مانند ( مسجدالحرام، مسجد النبی و مسجد القصی و...) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 6   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مدرسه

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مدرسه


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مدرسه فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس: تدریس اعضای تیم موضوع درس: مدرسه هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با مکان مدرسه و کارهایی که در آن انجام می شود. اهداف رفتاری: دانش آموزان باید بتوانند : علت رفتن به مدرسه را بگویند . افرادی که برای آموزش آنها تلاش می کنند را نام ببرند. وظایف افرادی که برای تعلیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 7   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس:                         موضوع درس: زندگی خانواده هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با مفهوم خانواده اهداف رفتاری: دانش آموز باید بتواند: 1-    وظیفه پدر را در خانواده بیان کنند. 2-    وظیفه مادر در خانواده بیان کنند. 3-    وظیفه فرزند در خانواده بیان کنند. 4-    اهمیت وجود نظم را در خانواده بیان کنند. 5-    اهمیت تربیت فرزند در خانواده اسلامی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 9   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس اجرای تدریس: پرس و جو پایه ی تحصیلی : چهارم ابتدایی موضوع درس: مدنی موضوع: خانواده هدف کلی:  آشنایی دانش آموز با خانواده اهداف جزئی:  1- آشنایی با خانواده 2- آشنایی با نیازهایی که یک خانواده دارد. 3- آشنایی با خانواده های کم جمعیت و پرجمعیت رفتاری:  1- فراگیر بتواند چگونگی تشکیل خانواده را توضیح دهد. 2- فراگیر بتواند نیازهای یک خانواده را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 9   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ساسانیان

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ساسانیان


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ساسانیان فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس عنوان درس : ساسانیان                                                 پایه : چهارم ابتدایی روش تدریس: بحث و گفتگو + پرسش و پاسخ هدف کلی:  آشنایی با حکومت ساسانیان اهداف جزئی : 1-    آشنایی دانش آموزان با چگونگی تشکیل حکومت ساسانی 2-    آشنایی با موسس سلسله ساسانی 3-    آشنایی با کتاب تدریس زردتشتیان 4-    آشنایی با پایتخت ایران در زمان خسرو انوشیروان 5-    آشنایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 7   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی اشکانیان

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی اشکانیان


 دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی اشکانیان فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس:  توضیحی ( پیش سازمان دهنده ) موضوع درس: اشکانیان اهداف جزئی:  1- آشنایی دانش آموزان با حکومت بعد از اسکندر 2- آشنایی دانش آموزان با یکی از فرماندهان پارت ها 3- آشنایی دانش آموزان با پای تخت اشکانیان 4- آشنایی دانش آموزان با دلایل جنگ ایران و روم اهداف رفتاری: 1- درباره حکومت بعد از اسکندر توضیح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 7   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی هخامنشیان

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی هخامنشیان


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی هخامنشیان فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس: تدریس به روش بحث گروهی موضوع درس: هخامنشیان هدف کلی :  آشنایی دانش اموزان با سلسله هخامنشیان و کارهای انجام شده در این سلسله اهداف رفتاری: دانش آموزان باید بتوانند : چه کسی این سلسله را تاسیس کرد . کارهای مهمی که داریوش انجام داد را بیان کنند. اهمیت وجود چاپار خانه و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 12   نویسنده : admin
دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه اول

دانلود آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه اول


آزمون مداد – كاغذي به انواع آزمون‌هايي با پاسخ‌هاي چند گزينه‌اي؛ كامل كردني؛ جور كردني؛ صحيح – غلط؛ كوتاه پاسخ و تشريحي اشاره دارد. از آزمون مداد – كاغذي براي اندازه‌گيري دانش كلي؛ محفوظات و درك و فهم آموخته‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان استفاده مي‌شود. با اجراي اين آزمون‌ها بيشتر صحيح بودن يا غلط بودن پاسخ‌هاي آموخته شده مشخص مي‌شود و يادگيرنده در توليد دانش جديد، خودسنجي و انديشه‌ورزي هيچ‌گونه نقشي ندارد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 6   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با آب وهوا

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با آب وهوا


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با آب وهوا فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 25 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس درس: آشنایی با آب و هوا روش تدریس: الگوریتمی هدف کلی: آشنایی با آب و هوا اهداف جزئی: آشنایی با آب و هوای سرد وگرم آشنایی با دماسنج آشنایی با گرم ترین و سردترین ماههای سال اهداف رفتاری: 1-    انواع آب و هوا را نام ببرید؟ 2-    با کمک دماسنج دمای هوا را اندازه بگیرید. 3-    بتواند در مورد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 25   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس موضوع درس: ناهمواری های ایران روش تدریس: نمایشی هدف کلی: آشنایی دانش آموز با مفهوم رشته کوه و قله، کوهپایه. اهداف رفتاری: دانش آموزان باید بتوانند: 1-    تعریفی از رشته کوه و ناهمواری ها بازگو کنند. 2-    رشته کوههای مهم ایران و جهت قرار داشتن آن را در ایران بیان کنند. 3-    قله های مهم رشته کوهها را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 11   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 25 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس پایه: چهارم عنوان درس: آشنایی با ناهمواری های ایران روش تدریس: آموزش برنامه ای (خطی، انتهایی) هدف کلی: آشنایی با ناهمواری های ایران (سرزمین های بلند) اهداف جزئی: 1-    آشنایی با مفهوم قله 2-    آشنایی با مفهوم رشته کوه 3-    آشنایی با رشته کوههای ایران 4-    آشنایی با مفهوم ناهمواری 5-    آشنایی با قله های بلند رشته کوه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 17   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 25 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس: جستجوی موقعیت درس: جهت های جغرافیایی هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با جهت های جغرافیایی اهداف جزئی: آشنایی دانش آموزان با چهار جهت اصلی. آشنایی دانش آموزان با جهت های فرعی. آشنایی دانش آموزان با قطب نما. اهداف رفتاری: 1-    دانش آموز بتواند چهار جهت اصلی را بیان کند. 2-    دانش آموز بتواند با استفاده از کره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 11   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 25 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس: دست یابی به مفهوم هدف کلی: آشنائی دانش آموزان با نقشه. اهداف جزئی: آشنائی با نقشه جغرافیائی. آشنائی با علامت هایی که در نقشه وجود دارد (کوه، تپه و ...) آشنایی با راهنما و جهت های نقشه. اهداف رفتاری: 1-    دانش آموز نقشه را تعریف کند. 2-    اجزای نقشه جغرافیائی را بیان کند. 3-    مفهوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 10   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس: مکاشفه ای هدف کلی: آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا اهداف جزئی: 1-    آشنایی با وسایلی که کمک می کند جغرافیا را بهتر بیاموزیم. 2-    آشنایی با نقشه جغرافیائی ایران 3-    آشنایی با کره جغرافیائی اهداف رفتاری: 1-    کره جغرافیائی را تعریف کنید. 2-    وسایلی که به ما کمک می کند تا جغرافیا را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 19   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن

دانلود درس پژوهي علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن


دانلود درس پژوهي علوم پنجم  دبستان دستگاه عصبی بدن فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 27 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس نام درس :  علوم      قطع: ابتدایی      پایه :پنجم موضوع درس : دستگاه عصبی زمان : 45 دقیقه        تعداد دانش آموزان 20 نفر اهداف هدف کلی : دستگاه های عصبی کار بقیه دستگا ه های بدن را کنترل و هما هنگ می کند هدف های جزئ: 1- اجزای تشکیل دهنده ، دستگاه عصبی ومحل آنها را بدانند 2- وظایف مغز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 13   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما

دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما


دانلود درس پژوهي تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 25 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس روش تدریس: پرسشنامه موضوع درس: محیط زندگی ما اهداف کلی: محیط زندگی ما اهداف جزئی: شناخت درباره ی محیط زندگی خود آشنایی با زندگی شهری و روستایی اهداف رفتاری: 1-    یکی از راه های شناخت محیط زندگی را بیان کند؟ 2-    محیط زندگی خود را تفسیر کنید. 3-    در مورد نحوه زندگی شهری و روستائی توضیح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 13   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

دانلود درس پژوهي هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت


دانلود درس پژوهي هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 27 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس نام درس: هدیه‌های آسمانی              موضوع درس: بچه‌های طبیعت پایه: سوم ابتدایی                              روش: تدریس اعضای تیم تعداد فراگیران: 6 نفر اهداف کلی: آشنایی فراگیران با طبیعت اهداف جزئی: آشنایی فراگیران با چگونگی حفظ طبیعت آشنایی فراگیران با حفظ گیاهان و جانوران آشنایی فراگیران با چگونگی استفاده از طبیعت   اهداف رفتاری: 1-    فراگیران بتوانند دو مورد از روش‌های حفظ و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 12   نویسنده : admin
دانلود درس پژوهي هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم

دانلود درس پژوهي هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم


دانلود درس پژوهي هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 27 صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس نام درس: هدیه‌های آسمانی              موضوع درس: روز دهم پایه: سوم ابتدایی                              روش: تدریس اعضای تیم تعداد فراگیران: 6 نفر اهداف کلی: آشنایی فراگیران با واقعه کربلا اهداف جزئی: 1-   آشنایی فراگیران با امام حسین (ع) 4-   آشنایی فراگیران با اهداف امام حسین (ع) اهداف رفتاری: 1-   فراگیران باید بتوانند علت ایجاد واقعه کربلا را بیان کنند. (دانستنی) 2-   [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسف / ۱۳۹۵   بازدید : 17   نویسنده : admin