no-img
درسی فایل

مرجع فایل های فرهنگیان و دانش اموزان و دانشجویان


درسی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

طرح درس قرآن پایه ششم آشنایی با خط قرآن و علائم وقف (سوره نساء)

طرح درس قرآن پایه ششم آشنایی با خط قرآن و علائم وقف (سوره نساء)


طرح درس: قرآن نام درس: آشنایی با خط قرآن و علائم وقف (سوره نساء) پایه : ششم ابتدایی طرح درس قرآن پایه ششم آشنایی با خط قرآن و علائم وقف (سوره نساء) فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 8 صفحه  هدف کلی آشنایی با خط قرآن و علائم وقف  هدف جزئی 1) هدف رفتاری حیطه شناختی 2) هدف رفتاری حیطه عاطفی 3) هدف رفتاری حیطه روانی حرکتی یا مهارتی  حیطه شناختی الف) از نظر دانشی دانش آموزان کلماتی را به کار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 5    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس علوم پایه ششم سفر انرژی

طرح درس علوم پایه ششم سفر انرژی


طرح درس: علوم نام درس: سفر انرژی پایه : ششم ابتدایی روش تدریس : کاوش گری (با تکیه بر گام های گانیه) زمان پیش بینی شده : 45 دقیقه محل تدریس : کلاس درس طرح درس علوم پایه ششم سفر انرژی فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 7 صفحه هدف کلی سفر انرژی اهداف جزئی 1- فراگیران بتوانند با مفهوم انرژی آشنا شوند. 2- فراگیران بتوانند با انرژی های مختلف آشنا شوند. 3- فراگیران بتوانند با منابع مختلف انرژی آشنا شوند. 4- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 4    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس علوم پایه ششم سالم بمانیم

طرح درس علوم پایه ششم سالم بمانیم


طرح درس: علوم نام درس: سالم بمانیم پایه : ششم ابتدایی زمان پیش بینی شده: 45دقیقه محل تدریس:کلاس نوع ارزشیابی:انفرادی چیدمان صندلی:دایره ای(گروهی) روش تدریس:کاوشگری طرح درس علوم پایه ششم سالم بمانیم فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 6 صفحه اهداف کلی سالم بمانیم اهداف جزئی: 1-با بیماری های واگیر دار و عوامل موثر در بروز آنها آشنا شوند. 2-با ذکر مثال هایی راههای پیشگیری از بیماری های واگیردار را بیان کنند. 3-سدهای دفاعی بدن را بشناسند. اهداف رفتاری 1-بیماری های واگیردار و عوامل موثر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 4    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم تشخیص نسبت ها

طرح درس ریاضی پایه ششم تشخیص نسبت ها


طرح درس: ریاضی نام درس: تشخیص نسبت ها پایه : ششم ابتدایی روش تدریس : روش فعال یاددهی- یادگیری (براساس گام های گانیه) محل تدریس : کلاس درس نوع ارزشیابی: ارزشیابی ورودی-تشخیصی-تکوینی- پایانی طرح درس ریاضی پایه ششم تشخیص نسبت ها فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 8 صفحه اهداف کلی آموزش جدول تناسب اهداف جزیی 1-یادآوری مفهوم نسب 2-بیان نسبت با نمادهای گوناگون 3- بیان نسبت بین سه جزء یک مجموعه 4-شناخت مفهوم نسبت به عنوان یکی از مفاهیم کسر 5-یافتن نسبت بین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 5    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس علوم پایه ششم زمین پویا

طرح درس علوم پایه ششم زمین پویا


طرح درس: علوم نام درس: زمین پویا پایه : ششم ابتدایی طرح درس علوم پایه ششم زمین پویا فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 3 صفحه هدف کلی آشنایی با زلزله و آتشفشان هدف های جزیی زلزله چگونه به جود می آید اثرات هر یک از پدیده های طبیعی مانند زمین ارزه و آتشفشان در زندگی خود را بیانکنند چگونه زیستن در کنار پده های طبیعی فوق (شناخ مکانهای امن و نا امن , مراقبت از خود , [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 5    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم خط و زاویه

طرح درس ریاضی پایه ششم خط و زاویه


طرح درس:ریاضی نام درس: خط و زاویه پایه : ششم ابتدایی روش تدریس :  مکاشفه ای ، پرسش و پاسخ طرح درس ریاضی پایه ششم خط و زاویه فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 7 صفحه اهداف کلی آشنایی دانش آموزان با انواع زاویه ها اهداف جزئی 1. دانش آموز نام ونوع زاویه رادرشکل های مختلف بگوید. 2. اشکال هندسی را باکمک اطلاعاتی که میدهیم رسم کندوشناسایی نماید. 3. تفاوتها و شباهت های زاویه ها رادراشکال هندسی ازهم تشخیص دهد. اهداف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 4    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم جمع آوری و نمایش داده ها

طرح درس ریاضی پایه ششم جمع آوری و نمایش داده ها


طرح درس: ریاضی نام درس: جمع آوری و نمایش داده ها پایه : ششم ابتدایی روش تدریس :  مکاشفه ای زمان پیش بینی شده : 20 دقیقه محل تدریس : کلاس درس طرح درس ریاضی پایه ششم جمع آوری و نمایش داده ها فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 6 صفحه اهداف کلی آشنایی دانش آموزان بامحبث آمار اهداف جزئی آشنایی دانش آموزان باچگونگی با جمع آوری داده ها وچگونگی نمایش داده ها از طریق نمودارهای مختلف. اهداف رفتاری درفرایند آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 4    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم ساده کردن کسر

طرح درس ریاضی پایه ششم ساده کردن کسر


طرح درس: ریاضی نام درس: ساده کردن کسر پایه : ششم ابتدایی زمان پیش بینی شده : 45 دقیقه محل تدریس :کلاس طرح درس ریاضی پایه ششم ساده کردن کسر فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 6 صفحه اهداف کلی درس 1-دانش آموزان با ساده کردن کسر آشنا می شوند. ( حوزه شناختی ) 2- دانش آموزان پس از آشنایی با ساده کردن کسرها درکارهای روزمره و درسی استفاده بکنند و به آن علاقه نشان دهند. (حوزه عاطفی) اهداف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 6    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم آمار و احتمال

طرح درس ریاضی پایه ششم آمار و احتمال


طرح درس: ریاضی نام درس: آمار و احتمال پایه : ششم ابتدایی روش تدریس :   مکاشفه ای زمان پیش بینی شده : 25 دقیقه محل تدریس : کلاس درس طرح درس ریاضی پایه ششم آمار و احتمال فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 9 صفحه اهداف کلی آشنایی فراگیران با چوب خط ، جدول و نمودارها اهداف جزئی انتظار میرود فراگیران پس از تدریس 1- برای عددها چوب خط بکشند ، جدول بکشند ، نمودار آنها را رسم کنند 2- کاربرد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 4    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم آموزش احتمال

طرح درس ریاضی پایه ششم آموزش احتمال


طرح درس: ریاضی نام درس: آموزش احتمال پایه : ششم ابتدایی روش تدریس : یاددهی-یادگیری"تفحص گروهی" زمان پیش بینی شده : 20 دقیقه محل تدریس : کلاس طرح درس ریاضی پایه ششم آموزش احتمال فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 7 صفحه اهداف کلی آموزش ریاضی اهداف جزیی انتظارمی رودپس ازاجرای این درس دانش آموزان به موقعیت های زیردست یابند. 1-معرفی و آموزش احتمال. 2- آموزش نسبت احتمال تجربی و ریاضی. 3- آموزش مجموع نسبت احتمال تجربی و ریاضی. اهداف رفتاری انتظارمی رودپس ازاجرای این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 3    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم تقریب زدن

طرح درس ریاضی پایه ششم تقریب زدن


طرح درس: ریاضی نام درس: تقریب زدن پایه : ششم ابتدایی زمان پیش بینی شده : 40 دقیقه طرح درس ریاضی پایه ششم تقریب زدن فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 6 صفحه هدف کلی آموزش تقریب زدن به روش قطع کردن.صفحه62 الی 65 ریاضی ششم هدف های جزئی: *با استفاده از روش قطع کردن مقدار تقریبی اعداد زیر را پیدا کنید. *لزوم تقریب زدن و تقریب مناسب را در شرایط و موقعیت های مختلف درک کند وتشخیص [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 3    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم روش حل مسئله

طرح درس ریاضی پایه ششم روش حل مسئله


طرح درس: ریاضی نام درس: روش حل مسأله پایه : ششم ابتدایی زمان پیش بینی شده : 50 دقیقه طرح درس ریاضی پایه ششم روش حل مسئله فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 10 صفحه ابزار و وسایل کمک آموزشی «کتاب ریاضی ششم- کاغذ رنگی وسفید- مداد رنگی –قیچی- چند قرص نان گرد– خط کش -پرگار–در صور امکان گالن۲۰ لیتری سفید رنگ یا وسیله مشابه و مناسب- مقداری آب – مقداری گِل رُس یا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 3    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم کسر و عدد مخلوط

طرح درس ریاضی پایه ششم کسر و عدد مخلوط


طرح درس: ریاضی نام درس: کسر و عدد مخلوط پایه : ششم ابتدایی مدل و فضای کلاس: هر دو نیمکت را به هم می چسبانیم و هر 4 نفر دور آن می نشینند تا بتوانیم به صورت گروه های 4 نفره کار کنیم. زمان پیش بینی شده : 35 دقیقه طرح درس ریاضی پایه ششم کسر و عدد مخلوط فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 8 صفحه  اهداف کلی با مفهوم کسر آشنا شوند و درک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 4    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم زاویه ها و انواع آن

طرح درس ریاضی پایه ششم زاویه ها و انواع آن


طرح درس: ریاضی نام درس: زاویه ها و انواع آن پایه : ششم ابتدایی روش تدریس : مکاشفه ای ، پرسش و پاسخ زمان پیش بینی شده : 45 دقیقه محل تدریس : کلاس طرح درس ریاضی پایه ششم زاویه ها و انواع آن فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 4 صفحه اهداف کلی آشنایی دانش آموزان باانواع زاویه ها اهداف جزئی 1. دانش آموز نام ونوع زاویه رادرشکل های مختلف بگوید. 2. اشکال هندسی را باکمک اطلاعاتی که میدهیم رسم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 5    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه ششم جدول تناسب

طرح درس ریاضی پایه ششم جدول تناسب


طرح درس: ریاضی نام درس: جدول تناسب پایه : ششم ابتدایی روش تدریس : روش فعال یاددهی- یادگیری (براساس گام های گانیه)،دریافت مفهوم،تفحص گروهی زمان تدریس: 45 دقیقه مکان تدریس: کلاس درس طرح درس ریاضی پایه ششم جدول تناسب فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 9 صفحه اهداف کلی آموزش جدول تناسب اهداف جزیی 1-یادآوری مفهوم نسب 2-بیان نسبت با نمادهای گوناگون 3- بیان نسبت بین سه جزء یک مجموعه 4-شناخت مفهوم نسبت به عنوان یکی از مفاهیم کسر 5-یافتن نسبت بین اجزای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 7    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس قرآن پایه پنجم سوره ی انفال

طرح درس قرآن پایه پنجم سوره ی انفال


طرح درس: قرآن نام درس: سوره ی انفال پایه: پنجم ابتدایی روش تدریس :  طرح کارایی تیم زمان پیش بینی شده :45 دقیقه محل تدریس : کلاس درس طرح درس قرآن پایه پنجم سوره ی انفال فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 5 صفحه اهداف کلی آموزش قرآن هدف جزیی 1 ) هریک از دانش آموزان سوره ی انفال را بخوانند . (مهارتی) 2 ) هریک از دانش آموزان آیات قرآنی را از روی قرآن کامل و بصورت ساده و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 3    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس هدیه های آسمانی  پایه پنجم میراث پیامبر

طرح درس هدیه های آسمانی  پایه پنجم میراث پیامبر


طرح درس: هدیه های آسمانی نام درس: میراث پیامبر پایه: پنجم ابتدایی طرح درس هدیه های آسمانی  پایه پنجم میراث پیامبر فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 4 صفحه اهداف: دانشی: آشنایی با ویژگیهای حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر آشنایی با عید غدیر خم و مراسم این روز نگرشی: علاقه مندی و اشتیاق نسبت به شرکت در مراسم عید غدیر مهارتی: مشارکت در برگزاری مراسم جشن عید غدیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 4    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه پنجم نسبت و تناسب

طرح درس ریاضی پایه پنجم نسبت و تناسب


طرح درس:ریاضی نام درس: نسبت و تناسب پایه: پنجم ابتدایی روش تدریس : روش فعال یاددهی- یادگیری (براساس گام های گانیه)،دریافت مفهوم،تفحص گروهی طرح درس ریاضی پایه پنجم نسبت و تناسب فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 10 صفحه اهداف کلی آموزش جدول تناسب اهداف جزیی 1-یادآوری مفهوم نسب 2-بیان نسبت با نمادهای گوناگون 3- بیان نسبت بین سه جزء یک مجموعه 4-شناخت مفهوم نسبت به عنوان یکی از مفاهیم کسر 5-یافتن نسبت بین اجزای مختلف یک مجموعه وبیان آن 6- حل مسئله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 10    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس ریاضی پایه پنجم تبدیل واحد کسرها

طرح درس ریاضی پایه پنجم تبدیل واحد کسرها


طرح درس: ریاضی نام درس: تبدیل واحد کسرها پایه: پنجم ابتدایی روش تدریس : روش فعال یاددهی- یادگیری (براساس گام های گانیه)،دریافت مفهوم،تفحص گروهی طرح درس ریاضی پایه پنجم تبدیل واحد کسرها فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 10 صفحه اهداف کلی آموزش جدول تناسب اهداف جزیی 1-یادآوری مفهوم نسب 2-بیان نسبت با نمادهای گوناگون 3- بیان نسبت بین سه جزء یک مجموعه 4-شناخت مفهوم نسبت به عنوان یکی از مفاهیم کسر 5-یافتن نسبت بین اجزای مختلف یک مجموعه وبیان آن 6- حل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 4    نویسنده : nahid abdollahi
طرح درس فارسی پایه پنجم نام آوران دیروز،امروز و فردا

طرح درس فارسی پایه پنجم نام آوران دیروز،امروز و فردا


طرح درس: فارسی نام درس: نام آوران دیروز،امروز و فردا پایه: پنجم ابتدایی روش تدریس : چند حسی و فعالیت محورو روش اکتشافی ، روش مشارکتی وگروه، و فردی روش پرسش و پاسخ ، سبک دست ورزی ،تصویری و کلامی جهت یادگیری دانش آموزان ، بهره گیری از روش نمایشی، مکاشفه ای , و توضیحی طرح درس فارسی پایه پنجم نام آوران دیروز،امروز و فردا فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 5 صفحه هدف کلی آشنایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 5    نویسنده : nahid abdollahi